Jana Golianová„Podstatné je znova zažiť leto, so všetkým jeho nebeským svetlom a zemským túžením.“ Rudolf Jurolek (zo zbierky básní Smrekový les).“
    Jarka KnapcováLukáš Malý