Infografika: Slovenské jaskyne

Autor: Redakcia

Naše jaskyne sú obdivované nielen nami, ale aj zahraničnými turistami. Keď im prezradíme, aké množstvo jaskýň sa na našom území nachádza, len udivene pozerajú s nadvihnutým obočím. V súčasnosti ich poznáme minimálne 7 100. Avšak sprístupnených pre verejnosť je len 18. Pokojne by ste ich mohli navštíviť aj viac, no museli by ste byť minimálne skúsený horolezec s kvalitnou výbavou. Zúčastniť sa môžete jaskyniarskeho kurzu a pridať sa k jaskyniarskym klubom.

Najbohatšími časťami Slovenska na výskyt jaskýň sú Nízke a Vysoké Tatry, Slovenský kras, Slovenský raj, Muránska planina a Veľká Fatra. Väčšina z nich sa vytvorila v druhohorných vápencoch, ďalšie v travertínoch či nekrasových horninách (napríklad andezity, vulkanoklastiká, bridlica či kremeň).

Z celkového množstva známych jaskýň je až 44 vyhlásených za národné prírodné pamiatky. Ak sa chcete pokochať tými najvýznamnejšími, len 6 zo sprístupnených jaskýň je súčasťou svetového dedičstva. Sú to Dobšinská ľadová jaskyňa, Domica, Gombasecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Krásnohorská jaskyňa a Ochtinská aragonitová jaskyňa. Unikátnu výzdobu neprístupných jaskýň môžu obdivovať, žiaľ, len skúsení jaskyniari, pretože prístup do nich je náročný a vyžaduje si špeciálne vybavenie. Mnohé úseky sú dokonca dostupné len pre speleopotápačov. Nezabudnuteľný zážitok však budete mať aj z tých verejne prístupných.

Navštíviť môžete dve ľadové jaskyne. Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete. Ďalším slovenským unikátom je Ochtinská aragonitová jaskyňa. Je jediná svojho druhu. Každá má však svoju jedinečnú výzdobu a bohatú históriu, o ktorej sa dozviete veľa, ak ju navštívite. Majte však na pamäti, že väčšina jaskýň je počas zimných mesiacov uzatvorená.

Tak čo, dostali ste chuť prejsť sa v podzemných priestoroch starých desaťtisíce až stotisíce rokov? Sme radi, ak sme vás inšpirovali. Ak vám predsa len nestačila táto infografika, odporúčame vám prečítať si náš starší článok, ktorý sme tak isto venovali najväčším zaujímavostiam o našich jaskyniach.

Ebook: Vodné bohatstvo Slovenska
[mailerlite_form form_id=2]

E-book: Vodné bohatstvo Slovenska na stiahnutie

Diskusia k článku