Bebravská dolina – miesto, kde voda udáva tón

Do redakcie sa nám ozval pán Mgr. Pavol Ďuriš s krásnym príbehom o tom, ako sa ľudia spojili pre obnovu a zachovanie vodného bohatstva bebravskej doliny (nie je to zemepisný názov). Postarali sa o vznik náučného chodníka, ktorý je prístupný pre kohokoľvek a angažujú sa v ďalších aktivitách, rozvoji a ochrane vody (nielen) vo svojom regióne. Prečítajte si príspevok, ktorý chytí za srdce nejedného milovníka slovenskej prírody.

Rieka Bebrava je síce druhou najkratšou riekou na Slovensku, ale jej vodné bohatstvo dáva život približne stopäťdesiat tisíc obyvateľom na západnom Slovensku. Dovoľte mi preto priblížiť vám náš príbeh za vodou, dolinu, ktorá je môjmu srdcu blízka, miesto, odkiaľ pochádzajú moji predkovia, miesto, kde žijem…

Môj príbeh spojený s vodou sa začal po smrti babky Emy, ktorej nikto inak nepovedal len ako Emka od Baťkov. Písal sa rok 2010, kedy  som sa začal vracať do regiónu horného toku rieky Bebrava, dediny Čierna Lehota, odkiaľ pochádza moja rodina. Tá tu žila viac ako stopäťdesiat rokov až do príchodu kolektivizácie poľnohospodárstva v 70-tych rokoch minulého storočia, ktoré bolo hlavným zdrojom príjmom mojej rodiny. Preto, ako mnohí z nás, sme boli prinútení dedinu opustiť a presťahovať sa za prácou do mesta.

TIP: Zaujímavosť: etymologický význam slova Baťko znamená starší vážený občan.

Odvtedy rodinná chalupa chátrala a bola bez života tak, ako aj okolité polia, lesy a lúky. Postupom času, ako som ju začal obnovovať, začal som sa zamýšľať, ako prinavrátiť tomuto regiónu život, ktorý by bol v súlade s prírodou a kultúrnym odkazom nielen mojich predkov.

Z úvah vzišiel nápad vybudovať náučný chodník K prameňom Bebravy, ktorý by informoval o najväčšom bohatstve tejto oblasti – vode. Ten by nevznikol bez aktívnej podpory turistov z KST Kamarát Uhrovec a členov zo Stromu života. Na viacerých informačných paneloch náučného chodníka informujeme návštevníkov o tom, prečo práve nosnou témou je voda, aký je jej prírodný, teda geologický pôvod, ako ju človek využíval v minulosti pri svojich činnostiach ako sú pastierstvo, poľnohospodárstvo, ovocinárstvo a lesníctvo. Činnosti, ktoré sú pre túto dolinu typické a ktoré jej dali súčasnú podobu.

Mapa k prameňom Bebravy.

Zvyšok panelov sme venovali tomu, ako bohaté vodné zdroje využívame vybudovaným unikátnym diaľkovodom na zásobovanie zhruba 150-tisíc obyvateľov a ako zabezpečiť trvalo-udržateľný rozvoj v tejto časti Slovenska, Chránenej vodohospodárskej oblasti Strážovské vrchy. Inšpirovali sme sa rakúskymi partnermi, konkrétne Múzeom horskej vody vo Wildalpene a Vodárenským múzeom v Kaiserbrunne. Chodník prirodzeným spôsobom nadväzuje na jeho staršieho súrodenca „Rohatá skala – Hrádok“, ktorý informuje o miestnej faune a flóre.

TIP: Zaujímavosť: na Slovensku sa nachádza až dvanásť Chránených vodohospodárskych oblastí, pričom najvýznamnejšia z nich je ChVO Žitný ostrov.

Pri slávnostnom otváraní chodníka, tzv. Slávnosti vody Podhoria, sme zapojili do programu miestnu komunitu obyvateľov, politických reprezentantov a v neposlednom rade to najdôležitejšie, našu budúcnosť – deti z miestnej základnej školy. Potom nasledovala ekumenická bohoslužba, kde miestny katolícky farár a evanjelická farárka posvätili tento chodník a pamätnú tabuľku venovanej Emke od Baťkov.

Slávnosti vody na Podhorí

V ďalšej etape sme s dobrovoľníkmi vybudovali v základoch sušiarne ovocia U Baťkov posedenie pre turistov s voľne prístupnou prírodnou chladničkou pomenovanou „Pivko pre pocestných“. Nájdete tu voľne dostupné alkoholické a nealkoholické pivo, či radler s pokladničkou na dobrovoľný príspevok. Z tohto príjmu financujeme propagačné materiály ako magnetky, letáky, pohľadnice a ďalšie aktivity nášho rovnomenného občianskeho združenia. Viac ako 80% návštevníkov zanecháva príspevok za osvieženie.

Prírodná chladnička ponúkajúca Pivko pre pocestných

TIP: Zaujímavosť: v rámci spoločenskej zodpovednosti OZ-ko v spolupráci so Základnou školou zo Slatiny nad Bebravou každoročne realizuje zber odpadkov s deťmi pod názvom Deti vonku.

Deti zo Základnej školy Slatina pri zbere odpadkov.

V súčasnosti sa chystáme na rekonštrukciu sušiarne ovocia, jej sfunkčnenie a vytvorenie komunitného priestoru na stretávanie sa pri sušení ovocia s podporou obnovy pestovania tradičných odrôd ovocných stromov. Popritom v zmysle odsúhlasenej Koncepcie rozvoja OZ by sme sa radi sústredili na podporu používania ekologických čistiacich prostriedkov, šetrného používania baktérií a enzýmov v septikoch a žumpách, dotovali výsadbu tradičných bielokarpatských ovocných drevín a napokon sa priblížili k nášmu cieľu – Regionálne podhorské centrum vody, ktoré by plnilo tri základné funkcie. Prvou by bola osveta a vzdelávanie verejnosti i profesionálov a kľúčových aktérov z ostatných Chránených vodohospodárskych oblastí (ChVO) v SR. Druhou by bolo zázemie pre prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany životného prostredia, tj. špecifickými právomocami vybavení strážcovia prírody pre tento typ chránenej oblasti. Treťou a nemenej dôležitou by bolo vytvoriť zázemie, kde by sa ľudia mohli občerstviť, oddýchnuť si, prespať a umožniť tak aj miestnym prácu v doline.

Aktuálne dianie môžete sledovať na podstránke Facebook-u** a všetky relevantné dokumenty a detailne rozpísané projekty na stránke občianskeho združenia***.

Samostatnou kapitolou sú dve naše aktivity. Prvou je plánovaný jesenný Poznávací zájazd za vodou do Štajerských Álp, ktorého sa môžete zúčastniť, aby ste mali možnosť vidieť našich rakúskych partnerov, ako tam ľudia žijú v chránenej vodohospodárskej oblasti, ktorá dvoma diaľkovodmi zásobuje mesto Viedeň. Druhou sú desiatky stretnutí, ktoré vyústili k okrúhly diskusný stôl, príznačne pomenovaný „My sme voda, voda sme my“, kde si za jeden stôl sadli predstavitelia štátnych lesov, vodárenskej spoločnosti, štátnej vodnej správy, hydrogeologickej obce, samosprávy, občianskych aktivistov a Ministerstva životného prostredia. Podstatou pre nás a hlavne Vás je, že zúčastnené strany majú záujem pokračovať v stretávaní sa :-).

TIP: Zaujímavosť: v Slovenskej republike neexistuje samostatné vzdelávacie a výskumné stredisko, ktoré by sa venovalo výhradne chráneným vodohospodárskym oblastiam a ich trvalo-udržateľného rozvoja.

Ako nás môžete podporiť?

Možnosti spolupráce a podpory sú viaceré. Tou najvzácnejšou, ktorú nám môžete venovať, je Váš čas J Robievame viacero ekologických čistiacich aktivít priamo v bebravskej doline, ste srdečne vítaní. Ďalšími podpornými kanálmi sú dobrovoľné finančné príspevky pri osviežení sa pri prírodnej chladničke Pivko pre pocestných, Vaše 2% z daní z príjmov FO alebo PO a napokon v súčasnosti spúšťame cez darcovský portál www.darujme.sk. V blízkej budúcnosti tak budete môcť priamo na našej internetovej stránke www.bebravskadolina.sk finančne prispieť, či už jednorázovo alebo malými sumami na pravidelnej báze.

Autor: Mgr. Pavol Ďuriš, predseda a štatutár OZ K prameňom Bebravy

* http://naucnechodniky.eu/naucny-chodnik-k-pramenom-bebravy/

** www.facebook.com/kpramenombebravy

*** www.bebravskadolina.sk

E-book: Vodné bohatstvo Slovenska na stiahnutie

Diskusia k článku

jazero-tajch-priehrada-historia-stromy-jesen-priroda